Trzy kroki do zabezpieczenia płynności finansowej!

Pracujesz? Jesteś przedsiębiorcą? Masz na utrzymaniu rodzinę? W takim razie pewnie nie raz myślałeś o przyszłości pod względem zabezpieczenia finansowego. Jakie wyciągnąłeś z tego wnioski? Czy Twoja rodzina jest w pełni zabezpieczona materialnie na....

Dołącz do nas na facebooku!

 

Alin Group jest Spółką z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ul. Kalwaryjska 69/9 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332655, NIP 6793012052, REGON 120961666. Kapitał zakładowy 35 000 zł w całości opłacony. Licnecja RAU 11189445/A. 

Newsletter 

Copyright © 2017 Alin Group