Sukcesja majątkowa - czyli proces przekazywania majątku między pokoleniami

Dodano 28.11.2017


Testament spadek czy dziedziczenie to powszechnie znane pojęcia. Natomiast termin sukcesji majątkowej jest obecnie w Polsce mało rozpoznawalny i nieklarowny. Warto to zmienić, gdyż to właśnie ona może być gwarantem spokojnego snu przedsiębiorcy. Tworząc plan sukcesji i wdrażając go, stworzymy stabilne przedsiębiorstwo. Co więcej - takie, które będzie uczestniczyło w budowaniu potencjału gospodarczego przez kolejne pokolenia. Stosując sukcesję, sprawimy dodatkowo, że nasz biznes będzie bezpieczny oraz konkurencyjny.

 

Pierwsze kroki

Sukcesja majątkowa to proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami. System ten tyczy się każdego rodzaju majątku, zarówno prywatnego, jak i biznesowego w dowolnej formie prawnej. Elementem sukcesji majątkowej jest planowanie spadkowe. Jego sztuka polega na racjonalnym zarządzaniu majątkiem i biznesem w czasie. Przyzwoite efekty można uzyskać dzięki bliższemu poznaniu umiejętności świadomego łączenia narzędzi prawnych, finansowych i kompetencyjnych, a także zdolności płynnego i odpowiedzialnego przekazywania tych dóbr z pokolenia na pokolenie. Sukcesja oraz planowanie spadkowe pomagają nam w przejrzysty sposób zarządzać swoim majątkiem, a także budować strategiczne plany działania w sferach prawnych, finansowych czy podatkowych. Ukazują nam również różne aspekty na temat aktywnego dysponowania własnym kapitałem.

 

Plan to podstawa

Podstawowym czynnikiem zapewniającym powodzenie w dziedzinie sukcesji jest planowanie. Odpowiednie rozplanowanie naszych celów majątkowych umacnia naszą pewność siebie i poprawia nasze samopoczucie. Dzięki takim bodźcom, jesteśmy bardziej otwarci na nowych, wymagających klientów. Dodatkowo umacnia nas świadomość tego, że cały czas trzymamy rękę na pulsie własnego biznesu, który możemy swobodnie regulować. Warto planować wcześniej swoje działania, ponieważ ich brak często rodzi konflikty w firmie. A Jak wiadomo nie od dziś, najczęstszą przyczyną sporów między ludźmi są właśnie pieniądze.

 

Wspólne, czyli niczyje?

Majątek, który podlega zasadzie dziedziczenia ustawowego, najczęściej jest współdzielony, przez co mogą wystąpić nieporozumienia i sprzeczności na tle jego podziału czy sposobu zarządzania nim. Innym, dosyć poważnym zagrożeniem, jest degradacja wspólnego majątku. Na ogół przyjmuje się, że rzecz wspólna, to taka, która do nikogo nie należy, a co za tym idzie, rzecz pozbawiona racjonalnego zarządzania aż do momentu zażegnania konfliktów. Dzieje się tak, ponieważ podzielona własność nie stanowi już całości gospodarczej, która do tej pory organizowała i kształtowała środki. Stajemy się odcięci od możliwości poprawnego prowadzenia swojego biznesu. Częstym błędem przedsiębiorców jest lekceważący stosunek co do przyszłości własnej firmy. Zadziwiająco rzadko padają pytania: “Czy moja firma jest w stanie przetrwać śmierć właściciela?”, “Czy spadkobiercy, którzy biorą udział w tym biznesie, są osobami kompetentnymi, zaradnymi oraz odpowiedzialnymi? “Czy moi zastępcy będą potrafili odpowiednio zająć się firmą i udźwignąć ciężar presji jej prowadzenia?”.

 

Sukcesja w Polsce, a na świecie

Obecnie żyjemy w erze kapitalizmu, który w Polsce rozwija się już od prawie trzydziestu lat. Przez ten czas wiele osób przedsiębiorczych zgromadziło dobra w postaci majątku firm, nieruchomości, czy też innych cennych walorów. Faktem stała się zmiana pokoleniowa następująca w polskich firmach. W rozwiniętych gospodarkach zachodnich taki proces ma miejsce już od wielu pokoleń. Sukcesja majątkowa za granicą jest znanym oraz chętnie stosowanym instrumentem prawno - finansowym. W Polsce natomiast ludzie przedsiębiorczy są zazwyczaj na wczesnym etapie zgłębiania wiedzy na temat tego procesu. Warto jednak coraz bardziej pogłębiać tę wiedzę, ponieważ sukcesja wielu firm jest podstawowym filarem ich poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Wielu z nas może utożsamiać sukcesję majątkową jedynie jako zwykłe sporządzanie testamentu. Dla bezpiecznego prosperowania własnego biznesu jest to niestety za mało. Aby odpowiednio zabezpieczyć majątek firmowy i prywatny lub majątek prywatny przyszłego spadkodawcy i jego spadkobierców, należy pomyśleć o przygotowaniu planu sukcesji - czyli świadomym przekazaniu majątku następnym pokoleniom. Mamy świadomość, że termin sukcesji w Polsce jest trudnym tematem do rozmów, któremu zazwyczaj towarzyszy opór, strach i niechęć. Wiele osób nie chce myśleć o przyszłości w kontekście swojego odejścia. Warto jednak uporządkować swoje sprawy majątkowe, aby jak najlepiej zabezpieczyć własne dobra materialne oraz swoich bliskich.

 

Maciej Łaś   

Prezes Zarządu Alin Group

 

 

 

Dołącz do nas na facebooku!

 

Alin Group jest Spółką z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ul. Kalwaryjska 69/9 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332655, NIP 6793012052, REGON 120961666. Kapitał zakładowy 35 000 zł w całości opłacony. Licnecja RAU 11189445/A. 

Newsletter 

Copyright © 2017 Alin Group